مهندس محسن ادهمی دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۶، در کلاس ۱۳۰ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، از رساله خود با عنوان ” گوگردزدایی اکسایشی از سوخت مایع نیروگاهی با استفاده از اکسیدکننده گازی ” با راهنمایی آقای دكتر سلمان موحدی‌راد و مشاوره آقای دكتر محمدامین ثباتی و آقای دكتر امیرحسین خلیلی گرکانی دفاع خواهد نمود.

مشاهده موارد مرتبط


دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

  مهندس سيداميرحسين عارف دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت…

دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

  مهندس سيداميرحسين عارف دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت…

دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

  مهندس عاطفه فراهاني دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در روز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت…

دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

  مهندس عاطفه فراهاني دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در روز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت…

دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندس فریبا محمدی نجاتی دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲،…

دفاعیه دکترا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندس فریبا محمدی نجاتی دانشجوی دوره دکتری مهندسی شیمی، به صورت حضوری در ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲،…
keyboard_arrow_up